Ποσοτική έρευνα

•Πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη, κόστους – χρόνου

•Συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση των ερευνητών μας

•Συνεχής ροή επικοινωνίας ενημέρωσης πελάτη

1. Sampling
•Representative Samples
•Professionals’ lists
•Point of sales

2. Fieldwork
•Door to door (CAPI, PAPI)
•Telephone (CATI, PATI)
•Hall test
•Business to business
•Mystery Shopping
•Panels
•E-based research

3. EDP (Electronic Data Processing)
•Data Entry
•Electronic Validation
•Cross tabulations
•Questionnaires in electronic format
•Data formatting
•Weighting schemes
•SPSS, ASCII