Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 5, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2144002310
E-mail: info@abacus-research.gr
E-mail για θέματα ABCD Panel: abacusgrpanel@gmail.com