Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 5, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2107770023
Φαξ: +30 2107776560
E-mail: abacusgr@otenet.gr