2022-01-27 ΕΡΕΥΝΑ ALPHA TV ΜΕΡΟΣ 2 του ΄Β

2 πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες της Αbacus Research ξεκίνησαν να παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο του Alpha.

Η δεύτερη σε πανελλαδικό δείγμα (N=1,012) με αντικείμενο την πανδημία, την οικονομία και τα πολιτικά κόμματα.
Μέρος 2ο του ΄Β που προβλήθηκε στις 27/01/2022.