2022-01-26 ΕΡΕΥΝΑ ALPHA TV Ά ΜΕΡΟΣ

2 πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες της Αbacus Research ξεκίνησαν να παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο του Alpha.

Η πρώτη σε δείγμα Αττικής (N=303) με απολειστικό αντικείμενο την κακοκαιρία.