Ποιοτική έρευνα

•Πλήρως εξοπλισμένοι χώροι διεξαγωγής συνεντεύξεων στο κέντρο της Αθήνας.
•Έμπειροι στρατολόγοι
•Panel 20.000 μελών

1. Recruitment

•Category and brand consumers
•Psychographic recruiting (creative consumers, “volatile” consumers, etc.)
•Lead users
•Retailers
•Special targets (high rank professionals, opinion leaders, etc.)

2. Viewing facilities –
Supporting Services
•Flexible spatial facilities:
§20-40 m2 for group discussions
§12-30 m2 viewing room
•Video and audio recording
•Teleconference infrastructure for
distant attending of group
Sessions, Focus Vision, Active Group
•Moderation, analysis
•Simultaneous translation
•Transcripts
•Notes
•Catering

Read more: file:///C:/Users/stratos/Desktop/My%20Daily%20Backup/abacus/abacus/www.abacus-research.gr/el/services/service-2/index.html