Η Abacus είναι μια εταιρεία έρευνας αγοράς που εστιάζει σε συγκεκριμένο και ξεκάθαρα ορισμένο κομμάτι της διαδικασίας της έρευνας: Την πρωταρχική συγκέντρωση στοιχείων.

Ποσοτική έρευνα

Ποσοτική είναι το είδος της έρευνας που βασίζεται στην συλλογή στοιχείων από ένα μεγάλο δείγμα ερωτωμένων προκειμένου να μετρηθεί η τάση της αγοράς και να γίνει κατανοητή η συμπεριφορά των καταναλωτών.Ανάλογα με το είδος μπορεί να είναι f2f, d2d, hall test κ.α.

Ποιοτική έρευνα

Ποιοτική είναι το είδος της έρευνας που βασίζεται σε εις βάθος συζητήσεις προκειμένου να διερευνηθεί η άποψη/γνώμη/γνώση των ερωτωμένων για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Οι πιο συνηθισμένες μορφές ποιοτικής έρευνας είναι τα focus groups(ομαδικές συζητήσεις) και οι εις βάθος συνεντεύξεις.